top of page

O lesoch 
online publikácie, články, multimédiá, odborná literatúra

pecho.jpg
Umelé zalesňovanie má svoj význam, no klimatickú krízu nevyrieši

„Aj pôvodný les vám môže, samozrejme, zhorieť, ale oveľa neskôr ako ten monokultúrny. Čím menej stabilné lesné ekosystémy sú, čím sú menej druhovo pestré, nepôvodné a neprírodné, tým skôr podľahnú extrémom počasia.“

 

Jozef Pecho 

klimatológ, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava - doktorand (Oddelenie meteorológie a klimatológie, KAFZM FMFI UK Bratislava)

Les aletokruhy.jpg

Zachovať lesy potomstvu bola hlavná myšlienka Jozefa Dekréta Matejovie v dobe kedy žil a staral sa o lesy.

V súčasnej klimatickej situácii by sme tento apel mohli mierne modifikovať:

 „Udržať ekologicky stabilné lesy pri prebiehajúcej klimatickej zmene následným generáciám."

 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

Katedra pestovania lesa 

Lesnícka fakulta TUZVO Zvolen

Časopis Letokruhy 2021/10

mrtve drevo.jpg

„Nízké množství mrtvého dřeva v hospodářských lesích má za následek vymizení skupin organismů vázaných na mrtvé
dřevo a následně pokles biologické diverzity.”

Ing. Radek Bače, Ph.D.

Výuka ekológie lesa na Lesníckej a drevárskej fakulte ČZU v Prahe, člen výskumného tímu, zaoberajúceho sa dynamikou prirodzených lesných ekosystémov a ich produkčnými a mimoprodukčnými funkciami.

 Časopis Fórum ochrany přírody 02/2016

dub.JPG

Jediný dub môže byť domovom až 700 druhov hmyzu. 

Prečo je to tak? Čím je dub taký výnimočný? 

Dub patrí medzi naše najdlhovekejšie dreviny , má veľmi tvrdé a kvalitné drevo a vlastný vegetačný stupeň (dubový).

Mohutné staré duby patria k najpôsobivejším stromom vôbec.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

SAV entomológ

 

 

Mestské včely.sk

7. foto.jpg

Lesy plnia v krajine významné funkcie a sú dôležitými ekosystémami, ktoré poskytujú mnohé prínosy a benefity pre spoločnosť v podobe tovarov a služieb, ako je drevo, jedlo, čistá voda, energia, ochrana pred povodňami a eróziou pôdy, regulácia klimatických cyklov, rekreácia či rôzne kultúrne hodnoty.

Tieto výhody sú známe ako lesné ekosystémové služby.

 

Ing. Martina Štěrbová, PhD.,

Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa NLC Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene

 

Životné prostredie, 2017, 51, 4, p. 213 – 220

drevo.jpg

Postrehy a skúsenosti Ing. Dušana Mikuša, ktoré odzneli z jeho úst v porastoch na Kulháni.

 

Základom školení, ale aj nášho stretnutia bolo motto: ,,Robme veci jednoducho“.

 

 

Jozef Marko

 

www.lesmedium.sk

AdobeStock_203075393_edited.jpg

Varujú pred katastrofálnym kolapsom hmyzu.

Za „apokalyptických jazdcov“ vedci označili klimatickú zmenu a poľnohospodárstvo

V niektorých regiónoch sveta došlo k poklesu početnosti hmyzu o 50 percent a k poklesu hmyzích druhov o 25 percent. Môže za to klimatická zmena a intenzívne poľnohospodárstvo.

Zo zistení vyplýva, že treba naliehavo prijať opatrenia na „ochranu prirodzeného prostredia, na spomalenie rozvoja intenzívneho poľnohospodárstva a na zníženie emisií v boji s klimatickou zmenou“

 

Otakar Horák

Vyštudoval filozofiu na Univerzite Palackého v Olomouci. V Denníku N pôsobí od februára 2015, píše najmä o vede.

Príroda, Denník N

AdobeStock_203075393_edited.jpg

Pokles pozemného hmyzu nie je taký dramatický, ako ukazovali niektoré predošlé štúdie, no stále je veľmi veľký. Na druhej strane vodného hmyzu pribúda, najmä vďaka čistejším riekam a jazerám.

Každý rok ubudne na svete takmer percento (0,92 percenta) pozemného hmyzu. Za ostatných 30 rokov tak došlo k zhruba 25-percentnému poklesu v biomase (váhe) hmyzu.

 

 

Otakar Horák

Vyštudoval filozofiu na Univerzite Palackého v Olomouci. V Denníku N pôsobí od februára 2015, píše najmä o vede.

Príroda, Denník N

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.jpg

Stručná a praktická príručka pre orientáciu v lesnej ťažbe

Cieľom príručky je dať bežnému smrteľníkovi do ruky cenný nástroj, ako môže do diania v lese nazrieť odborným okom. Ľahko a rýchlo - bez mesiacov, či rokov štúdia tejto problematiky.

S pomocou tejto príručky dokáže ktokoľvek skontrolovať či to, čo sa deje v lese, je tak ako by malo byť. Ak objaví niečo čo nie je v poriadku, vie ako môže zasiahnuť.

 

Spracovali:

Mgr. Andrea Janíčková a Mgr. Veronika Koníková

 

asv-03_1024_x_768.jpg
Envirostratégia 2030
Zelenšie Slovensko  

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 2030.

Adaptačné a mitigačné opatrenia, strategické dokumenty a publikácie

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia

www.minzp.sk

les.jpg

Stačí to přírodě nezkazit.

Les na Klokočné ukazuje, že příroda to umí líp

Přirozené zmlazení neznamená jen mnohem větší pravděpodobnost uchycení semenáčku, ale taky větší hospodárnost, protože odpadá celá paleta lesních prací, které musí člověk se svými stroji vykonat, aby se jednodruhového plantážového lesa dobral.

„V takovém rozsahu jsme to nečekali ani my. Tento systém je ekonomicky šetrnější. Je to ale vcelku pochopitelné. Značnou část prací necháváme přírodě, která to zkrátka umí líp než my."

 

Ondřej Šebestík, 

Podhoubí Jak vychovávám les,Český rozhlas

radio Wawe

asv-03_1024_x_768.jpg

Prevratné zistenia priniesol výskum pôsobenia vývratov stromov na lesné ekosystémy. Ukazuje sa, že vyvracajúce sa stromy sú neoddeliteľnou súčasťou uceleného prírodného procesu, rovnako ako ňou je aj mŕtve drevo alebo prirodzená obnova lesa.

Početnosť a rozsah vývratových udalostí má nakoniec pozitívny vplyv na zadržovanie vody v krajine ako aj na vytváraní krajiny samotnej.

 

 

Jan Dvořák tiskový mluvčí Správa NP Šumava

Foto: Pavla Čížková

www.npsumava.cz

bottom of page