top of page

Rybník Viničné

Vodná nádrž vo Viničnom je miestom, ktoré je na jednej strane rybným revírom, na druhej strane je to aj lokalita, v okolí ktorej žijú rôzne druhy vtákov a hmyzu, vrátane chránených druhov.

Bol by to štandardný rybník, akých máme všade dostatok, keby sme v ňom nebojovali v posledných rokoch s veľkým nedostatkom vody, čím je ohrozený okrem chovu rýb aj život spomínaných živočíchov, viazaných na vodné prostredie.

Je pre nás preto to určitej miery indikátorom zhoršujúcej sa situácie so stavom vody v Malých Karpatoch a ich podhorí, odkiaľ do neho priteká vody...

Okrem nedostatku vody je to aj štandardná ukážka nášho pomerne nízkeho vzťahu k svojmu okoliu, ktorého dedičstvom je nedostatok drevín, mnohé v zlom stave a v niektorých častiach sa ešte nachádza odpad. Chýbajú tu rekreačné prvky, ako napríklad lavičky.

Na ukážku nášho vnímania dôležitosti prírodnej rovnováhy sa tu jemne vzbúrili vášne proti bobrovi, ktorý sa tu usadil v poslednom roku, pretože sa pustil aj do toho mála stromov, ktoré tu rastú.

Našťastie sa tu formuje celkom príjemná spolupráca nás s vedením obce a s rybármi.

Spolu vyvíjame tlak na vodohospodárov, aby aspoň v určitom minimálnom množstve dopĺňali vodu, ktorá tu v posledných rokoch úplne chýbala, alebo bola zaplavená len časť rybníka. Dosádzame vŕby, začali sme sa starať o staršie vŕby, ktoré potrebovali orez. Z niektorých začíname formovať hlavové vŕby, ktoré sú jednak krásnym krajinotvorným prvkom, ale sú aj spôsobom, ako násobne predĺžiť vŕbam možnosť dožitia sa aj stoviek rokov. Oplotili sme najstaršie a najkrajšie stromy, aby ich nepoškodil bobor a počas zimných mesiacov sme ho dokonca po vzore Čechov a Nemcov dokrmovali prinesenými krovinami z čistenia iných lokalít.

Čakajú nás ešte ďalšie výsadby stromov, neskôr aj inštalácia lavičiek a v každom roku by sme chceli niektoré vŕby taktiež formovať na hlavové.

Všetky tieto činnosti však budú podmienené získaním dostatočného množstva finančných zdrojov.

VNViničné stromy.jpg
Rybník Viničné 1.jpg
Rybník Viničné 3.jpg
Vrba Viničné orez.jpg

         

Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page