top of page

Vzácne staré stromy v lesoch aj mimo nich

Mnohé mladé stromy žijú v tieni starších stromov, vďaka čomu sú chránené pred silným slnečným žiarením a vysokou teplotou počas leta. Rovnako sa im v tieni veľkých starých stromov darí udržiavať viac vlhkosti v pôde.

 

Dokonca podľa najnovších výskumov staré stromy dokážu svojim koreňovým systémom a hubovými vláknami, ktoré na koreňoch žijú, mladým stromom v svojom okolí odovzdávať výživné látky. A ako ochranu pred škodcami a chorobami im dokážu mykorhíznymi (hubovými) vláknami posúvať aj chemické roztoky, namiešané rokmi získavaných informácii – napríklad aj o tom, čo dokáže znechutniť napríklad ich listy pred škodcami, ktoré v danom období napadli les.

 

Vzrastlé staršie stromy s rozložitými korunami majú vzhľadom na listovú plochu aj obrovskú schopnosť viazať z atmosféry uhlík. Ich metabolizmus je síce pomalší, ako u mladých stromov, ale povrchová plocha listov, ktorá dokáže uhlík akumulovať, je oveľa väčšia ako u mladších jedincov.

 

Rovnako ich prínos ku ochrane pôdy pred eróziou, hlavne na strmších svahoch a brehoch potokov je nenahraditeľný práve teraz, keď čelíme častým prívalovým dažďom.

 

A ešte jedna nezanedbateľná vec – a to sú spadnuté torzá stromov, ktoré nazývame mŕtvym drevom. Tie sú okrem spomínaného príbytku niektorým druhom hmyzu aj miestom, kde vďaka mikroorganizmom a hubám sa postupne rozkladá drevná hmota na základné živiny, bez ktorých by bola lesná pôdy permanentne ochudobňovaná.

 

No a ešte predtým, ako sa rozpadnú tieto torzá stromov na výživu pre pôdu, dokáže každý hrubý dutinový padnutý strom zadržať po dažďoch ako špongia stovky litrov vody, ktorá sa postupne vsakuje do pôdy a udržiava vlhkosť v lese aj v čase nedostatku zrážok.

 

Sú teda staré stromy v lesoch zbytočné? Nie, sú to bezpodmienečne potrebné prvky, ktoré by sa či už v stojacej alebo padnutej verzii mali vyskytovať v dostatočnom počte v každom lesnom poraste a aj vo voľnej krajine.

 

Preto sa venujeme spolupráci s lesníkmi v Malých Karpatoch, kde sme spoločne začali označovať stromy na dožitie. Za posledný rok sme takto zachránili vyše 1000 statných krásnych stromov, ktoré nebudú nikdy vyrúbané.

Gaštan.jpg

         

Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page