top of page

Prečo sme sa začali zaujímať o udržanie vody v krajine?

Pozerali ste si niekedy staré mapy, koľko sme mali v rôznych oblastiach mokradí, prameňov,
meandrujúcich potokov a zaplavených území okolo tých najväčších riek?


Možno sa môžeme aj pýtať, prečo sa názov mnohých obcí spája so slovom "ostrov", "voda"...
Pri tom porovnaní väčšinou zistíme, že dnes tu máme len zlomok prirodzených tokov a mokradí oproti minulosti.

                                   

Pozrite si naše projekty na zachovanie vody v krajine

Mokraď Mahulanka

Mokraď21.JPG

Mokraď Mahulanka vznikla na „sútoku” Viničianskeho kanála a potok Mahulanka. Zámerne sú pri slove sútok úvodzovky, pretože predtým, ako sa sem vrátil približne okolo roku 2014 po desiatkach rokoch bobor, sa jednalo o dva vodné toky, ktoré boli prakticky počas celého roka suché.

Práve usadením sa bobra v tejto lokalite, pomohli ním vybudovaní hrádze postupne udržiavať vodu v týchto vodných tokoch celoročne a poľnohospodárska pôda v okolí ich sútoku sa zmenila na mokraď.

Pramene a studničky v Malých Karpatoch

​Vedeli ste, že v okrese Pezinok sa nachádza minimálne 70 studničiek o ktorých vieme?

Slnečné údolie.jpg
Článok pripravujeme

Melioračné kanály

Hydromelioračný kanál Prietrž 2.jpg

V roku 2021 na jeseň sa po desiatkach rokov spustil celoslovenský projekt čistenia melioračných kanálov. Zarastením týchto pôvodne odvodňovacích kanálov vegetáciou (vďaka desiatkam rokom bez údržby) sa okrem pribrzdenia odvodňovania krajiny vytvorili na sieti vyše 6000 km kanálov po Slovensku súvislé plochy vegetácie, často s množstvom drevín a kríkov.

„Sprírodnenie” brehov a dna vytvorilo veľmi vhodné, miestami až ideálne podmienky na život  a rozmnožovanie vtáctva, hmyzu, obojživelníkov a iných živočíšnych druhov.

Vodná nádrž Viničné 

Vodná nádrž vo Viničnom je miestom, ktoré je na jednej strane rybným revírom, na druhej strane je to aj lokalita, v okolí ktorej žijú rôzne druhy vtákov a hmyzu, vrátane chránených druhov.

Bol by to štandardný rybník, akých máme všade dostatok, keby sme v ňom nebojovali v posledných rokoch s veľkým nedostatkom vody, čím je ohrozený okrem chovu rýb aj život spomínaných živočíchov, viazaných na vodné prostredie.

 Je pre nás preto to určitej miery indikátorom zhoršujúcej sa situácie so stavom vody v Malých Karpatoch a ich podhorí, odkiaľ do neho priteká vody...

VN Viničné.jpg

Mokrade v lesoch

Určite ste už natrafili v lesoch na miesta, kde v údoliach stojí zaujímavú časť roka voda, ktorú využíva zver na vyváľanie sa v blate, a tiež sa tu často liahnu aj obojživelníky a hmyz. Rovnako tu chodia piť vtáky aj ostatné živočíchy, ktoré žijú v lesoch.

Možno ste si všimli, že takýchto miest nie je veľa a mnohé postupne vysychajú. Pritom význam mokradí pre prírodu je obrovský. Jedná sa totiž o plochy, ktoré významne predlžujú zotrvanie vody v krajine a vytvárajú vhodné podmienky pre živočíchy, ktoré potrebujú vodu.

Pre nás ľudí majú ešte jeden doplnkový veľmi dôležitý efekt, ktorým je schopnosť plochy mokradí udržiavať a sťahovať CO2 z atmosféry, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležitý prvok v boji s klimatickou krízou.

Mokrade v lesoch.JPG

Našou snahou je preto spolu s lesníkmi identifikovať čo najviac miest, kde môžeme mokradiam pomôcť, aby sa v nich voda držala čo najdlhšie, ale rovnako aj nachádzať lokality pri prameňoch a potokoch, kde sú vhodné podmienky na vytvorenie nových mokradí.

Tento projekt je už viac rokov rozbehnutý v Mestských lesoch Bratislava a po jeho vzore ho chceme aplikovať aj v Mestských lesoch Pezinok a štátnych lesoch v lokalitách Malých Karpát. Prvé lokality už máme vytipované a schválené štátnou ochranou prírody a otvárame jednania o vhodných spôsoboch realizácie, ale aj o zdrojoch financovania.

Mokraď Čierna voda

Územie zaplavené vďaka návratu bobra do tejto lokality pred viacerými rokmi, ale aj vďaka vhodným podmienkam v blízkosti Šúrskeho pralesa, je už zaregistrované štátnou ochranou prírody a má svoje ochranné pásmo.

Jeho nevýhodou je, že je zo všetkých strán obklopené hustou výstavbou a vedľa neho vedie frekventovaná cyklotrasa. Vyskytujú sa tu viaceré chránené obojživelníky a vtáky. Niektorým vyrušovanie ľuďmi nevadí, ale pozorovali sme tu aj druhy, ktoré sú citlivé na prítomnosť ľudí.

Navyše je to lokalita, kde sa už často vyskytovali snahy developerov o rozšírenie výstavby. Z toho dôvodu priebežne monitorujeme túto lokalitu.

mokr.jpg

Chceli by sme sa viac prepojiť s lokálnymi aktivistami a s vedením obce. Jeden z dôvodov je dostatočne skoro zachytiť prípadné snahy o zabratie ďaľších území na výstavbu. Pomer zastavaných častí v tejto lokalite už totižto je maximálny v pomere s plochami prírodného prostredia. Rovnako by sme radi pomohli s tvorbou náučných trás, ktoré sa uberajú už veľmi blízko ku centrálnej časti mokrade, kde žijú práve živočíchy, ktoré sú citlivé na rušenie ľuďmi.

Vyžaduje to však čas a ľudí, ktorí budú monitorovať lokalitu a pomáhať s komunikáciou medzi obcou, ŠOP a ďalšími zainteresovanými.

bottom of page