Prečo ?

Článok pripravujeme

Význam krajinotvorných prvkov a naše projekty s nimi spojené...

Studničky a pramene v Malých Karpatoch

Článok pripravujeme

Prameň Baňa.jpg

Infotabuľa pri mokradi Mahulenka

Článok pripravujeme

Tabuľa pri bobrovi.jpg

Urbánka - prvok rekreačnej funkcie lesov a prvé oficiálne ohnisko

Článok pripravujeme

urbánka.jpg