top of page

Biopásy a biokoridory

Prínosov predelov pre krajinu je tak veľa, že ťažko vybrať, ktoré sú najdôležitejšie. Ak si vezmeme hromadné vymieranie druhov, ktoré sa týka aj mnohých druhov vtákov  a hmyzu, tak neproduktívne plochy na určitom percente každej krajinnej plochy sú často jediným miestom, kde dokážu žiť a rozmnožovať sa bez toho, aby boli ohrození či už pohybom mechanizmov ale aj aplikovaním chemických látok, ktoré sa v poľnohospodárstve masívne využívajú už viaceré desaťročia.

 

Známy prípad je jarabica, ktorej výskyt klesol za posledné desaťročia na našom území až o cca 90% a u hmyzu mnohé výrazne poklesli počty druhov ale aj množstvo divých opeľovačov, ktoré majú veľký význam aj v opeľovaní poľnohospodárskych produktov, a tiež ovocných stromov.

 

Naopak, takéto veľké plochy s poškodenou druhovou pestrosťou sa stávajú stanovišťom, kde sa premnožujú niektoré druhy hlodavcov, ktoré bývajú následne chemicky likvidované, čo len zhoršuje zacyklený reťazec ničenia druhovej rozmanitosti.

 

Premnoženie hlodavcov býva aj dôsledkom nízkeho počtu dravcov, ktoré sú známe svojou teritoriálnou závislosťou na dostatku stromov, ktoré však v našej štandardnej poľnohospodárskej krajine chýbajú, a preto je ich tam potrebné čím skôr doplniť.

 

Z pohľadu klimatickej zmeny sú predely polí vo forme lúčnych pásov a stromoradí prvkami, ktoré znižujú vysychanie krajiny. Je to z dôvodu tienenia časti plôch, ktoré sa menej prehrievajú, ale aj z pohľadu zadržiavania vody.

 

Dostatočný podiel trvalej vegetácie vo forme lúčnych pásov a stromov má zmysel aj z pohľadu zachytávania CO2.

 

No a medzi nezanedbateľné prínos lúčnych pásov a alejí patrí aj ich úloha vetrolamov a krajinotvorných prvkov, ktoré ocenia všetci, ktorí sa radi túlajú po okolí obcí a miest.

bobria voda Vinicniansky potok, dron zaciatkom juna 2021, uz menej vody.jpg
Pás ovocných stromov pri Šenkviciach.jpg
Cyklotrasa Viničné- Chorvátsky Grob.jpg
Veľký Lel2.jpg

         

Poďte nám pomôcť ich zrealizovať ešte oveľa viac.

bottom of page