O mokradiach 

mokr.jpg

Mokrade v súčasnosti predstavujú najohrozenejšie ekosystémy sveta.

Dnešné mokré lúky predstavujú už len zvyšky kedysi rozsiahlych komplexov lúk, rozšírených od nížin až do horských polôh.

Sú významnou zásobárňou povrchovej ako aj podzemnej vody.

Mokré lúky ako prirodzená bariéra pomáhajú spomaľovať rýchlosť prúdenia vody, znižujú výšku záplavových vĺn a tak slúžia zároveň ako ochrana krajiny pred povodňami.

Z hľadiska ochrany diverzity, zachovania rozmanitosti života, sú mokrade domovom obrovského množstva mikroorganizmov, rastlín a živočíchov.

Aj napriek tomu, že ochrana mokradí a ich múdre využívanie sa už pred 50 rokmi 2. februára 1971 stali podpisom Ramsarského dohovoru predmetom medzinárodnej spolupráce a to predovšetkým kvôli skutočnosti, že ich veľký úbytok a nerozumné využívanie na celom svete spôsobilo vážne ohrozenie týchto  nenahraditeľných mokraďových ekosystémov, ako aj druhov, ktoré sú na ne existenčne viazané, stále potrebujeme vyvíjať úsilie pre zachovanie ich existencie.

Mokrade obr na web zdroj spievodca_edited.jpg
hosp_mok_luky_web foto.jpg

Mokré lúky : Sprievodca rozumným hospodárením

Stručne a zaujímavo spracovaný sprievodca kde sa dozviete prečo sú mokré lúky dôležité, ako a prečo ich obhospodarovať, čo im škodí a ešte oveľa viac...

 

Vydalo DAPHNE- Centrum pre aplikovanú ekológiu, kolektív autorov   

MM-pre-udrzbu-ochranu-a-obnovu-biotopov foto.jpg

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotopov

" Slovensko je obdarené množstvom prírodných krás, ktoré patria k výnimočným v Európe.
Zaraďujú sa medzi ne aj naše kvetnaté lúky a pasienky. Touto publikáciou by sme radi
prispeli k ich zachovaniu a účinnejšej ochrane." Autorky

Vydalo DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie 

Editori: Viera Šefferová Stanová, Miroslava Plassman Čierna

MM_mokrade_web foto.jpg

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu mokraďových biotopov

Manažmentové modely, vypracované pre 20 typov nelesných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku. V niektorých prípadoch modely pokrývajú aj viaceré príbuzné biotopy, ktoré majú podobné nároky na manažment a obnovu. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Navrhované postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom

režime kosenia či extenzívnej pastvy pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.

Vydala Štátna ochrana prírody v editácií Viery Šefferovej Stanovej

Kat.png

Vysévání květnatých luk a McDonaldizace české krajiny

"Hlavní motivací pro sepsání našeho příspěvku proto bylo především upozornit čtenáře na některá rizika a „nástrahy“, se kterými se mohou setkat při výběru běžně dostupných komerčních směsí na našem trhu, a to zejména z pohledu naší specializace, tedy botaniky a invazní ekologie. Je totiž důležité si uvědomit, že pokud použijeme nevhodné či jinak problematické osevní směsi, nebo je vysejeme na nevhodných místech, či za nevhodných podmínek, pak můžeme přírodě naopak uškodit, byť nevědomky a původně s dobrým úmyslem."

Kateřina Štajerová, Zdeněk Kaplan a František Krahulec

Autori sú pracovníkmi Botanického ústavu AV ČR Průhonice.

Foto | Kateřina Štajerová / Botanický ústav AV ČR

krakle_hlavna.jpg

Eurodotácie vyháňajú vtáky z našich polí.

Príbeh krakle dáva nádej, že sa to dá ešte zastaviť (reportáž)

Ochranári, vedci a farmári na príklade polí a fariem na východnom Slovensku ukazujú Pár pozorovaných kraklí belasých na poľnohospodárskom družstve v Strážnom. Foto – SOS/Birdlife, ako sa dá zastaviť úbytok vtákov v poľnohospodárskej krajine.

 

Táto reportáž vznikla v spolupráci s MEMO 98 a Transitions v rámci programu na podporu žurnalistiky zameranej na riešenia (Solutions Journalism).

Autor Marián Koreň

Foto Pár pozorovaných kraklí belasých na poľnohospodárskom družstve v Strážnom. SOS/Birdlife

218283328_4074941399262748_5201836904945637722_n.jpg

Ako dosiahnuť ochranu mokrade a jej oficiálnu evidenciu

V nasledujúcom článku sa Vám pokúsime priblížiť ako máte postupovať, ak vo svojom okolí objavíte mokraď a chcete zabezpečiť jej ochranu.

Článok momentálne pre Vás pripravujeme a čoskoro bude dostupný na našom webe :)