top of page

Mokraď na sútoku Mahulenky a Viničianskeho potoka

1627496926123_edited.jpg

Mokraď vznikla "vďaka" bobrovi, ktorý tu prehradil pred cca 5-6 rokmi Viničiansky potok za miestom, kde sa tento spájal s dvoma potokmi, ktoré do neho vtekali.

V mieste prekríženia potokov sa okolo ich spojnice od zimy do polovice leta udržiavajú 4 mokrade, všetky na poľnohospodárskej pôde.

 

Okolie Slovenského Grobu je výnimkou v rámci okolia, pretože tu je len poľnohospodárska pôda, bez sadov, lesa, lúk, medzí, jazier.

Potoky tu bývali predtým väčšinu roka suché, niektoré aj celoročne a brehy boli bez výraznejšej vegetácie. Teraz, po zásahu bobra sú plné rastlinstva celoročne a voda sa tu drží taktiež celý rok.

V priebehu mesiacov marec až júl 2021 prebiehali ornitologické pozorovania vtáctva viazaného na túto mokraď.

Cíbik chochlatý sa tu vyskytuje v počte minimálne 7 exemplárov a je dokázané jeho hniezdenie.

Kulík riečny je tu v počte 10 exemplárov a je pravdepodobné jeho hniezdenie.

Migrujú tadiaľto nasledovné druhy vtáctva: šišila bocianovitá, kalužiak červenonohý, kalužiak močiarny, kalužiak perlavý, kalužiak sivý, bojovník bahenný, pobrežník malý, hvizdák malý, močiarnica mekotavá, chriašť bodkovaný, volavka popolavá, beluša veľká, čajka smejivá, kačica chrapka a kačica chrapačka.

 

Najväčší z ornitologických záznamov vrátane mapy nájdete na tomto linku: http://aves.vtaky.sk/sk/zoology/219769/notebook

V mokradi je liahnisko ropuchy zelenej a skokana rapotavého.

Z cicavcov tu okrem bobra žijú aj ondatry a viacero druhov vážok.

Okolo mokradí vznikli veľmi pekné plochy pestrej vegetácie - na častiach, ktoré postupne po okrajoch vysychali.

Teraz sú plné motýľov a hmyzu.

1627498188098_edited.jpg

Poľnohospodári doteraz nechali plochy bez zásahov, v čase, keď bola mokraď už na povrchu suchá, chceli ju pokosiť a poorať a neskôr aj zasiať.

Nadviazali sme s nimi komunikáciu, aby sme sa dohodli na spoločnom postupe k ochrane tejto lokality.

Mokraď chceme ochrániť kvôli spomínaným živočíchom, ale aj kvôli zadržaniu vody v teréne a biodiverzite.

bobria voda Vinicniansky potok, dron zaciatkom juna 2021, uz menej vody_edited.jpg

Fotogaléria mokrade Mahulenka x Viničiansky potok

Mokraď už od jari 2021 priebežne monitorujeme.

Naše fotozáznamy si môžte pozrieť v našej galérii.

Mokraď21.JPG
sliepocka vodna, Vinicniansky potok X Mahulanka, 9.5_edited.jpg

Bližšie informácie k významným živočíchom žijúcim v biotope mokrade Mahulenka x Viničiansky potok

Od jari 2021 prebiehajú na mokradi intenzívne ornitologické pozorovania Zelenou hliadkou.

Vďačíme im za bližšie informácie k jednotlivým živočíchom nachádzajúcim svoj domov v tejto mokradi.

Okrem stálych druhov živočíchov typických pre našu oblasť tu boli pozorované aj nové druhy, čisto viazané práve na bobrie mokrade.

Všetky fotografie živočíchov boli vyhotovené priamo na tejto mokradi.

bottom of page