top of page

Prírodné prostredie, v ktorom žijeme, sa vyvíjalo milióny rokov.

Aj so svojimi zákonitosťami, o ktorých vieme stále ešte veľmi málo.

V posledných desaťročiach, možno storočiach, sme však svojou činnosťou začali naše prostredie významne ovplyvňovať. Tak významne, že hrozí, že by sme ho doterajším spôsobom a tempom mohli čoskoro pretvoriť tak fatálne, až tu nebude možný život v takej podobe, ako sme už tisícročia zvyknutí.

Pozrime sa preto okolo seba. Vnímajme, kde môžeme pomôcť túto degradáciu ak nie zastaviť, tak aspoň spomaliť tak, aby sa príroda dokázala regenerovať.

Hľadajme spoločné cesty spolu so všetkými, ktorí majú veľký dosah na všetko živé, čo nás obklopuje. 

Či už sú to lesníci, poľnohospodári, poľovníci, rybári, obce, developeri a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom menia a ovplyvňujú našu krajinu.

Každý z nás ľudí má možnosť skúsiť uchrániť niečo.

Niekto mokraď, niekto lúku, niekto alej, niekto les, spolu so všetkým živým, čo tam žije a môže žiť.

Spojme sa a oživme to tu.

 

Tak, aby sme raz vedeli, že sme spravili všetko, čo sme pre našu krajinu mohli.

        A ostatné za nás spraví príroda.

strom_edited.jpg

Čo v občianskej iniciatíve Pod stromami robíme?

 

Spájame odborníkov a laikov aktívnych v oblasti ochrany prírody a krajiny v regióne Malých Karpát, ale aj za jeho hranicami.

Pomáhame získavať zdroje, prepájať organizácie, meniť legislatívu a tvoriť konkrétne projekty, ktoré nájdete tu.

 

Na projektoch spolupracujeme s občianskymi združeniami BROZ, Zelená hliadka Pezinok, Človek a krajina, Cyklokoalícia, Sloboda pohybu, Geopark Malé Karpaty, Slovenská ornitologická spoločnosť, WWF Slovakia a mnohými inými.

Odborníci, s ktorými riešime rôzne projekty sú z rôznych škôl prírodovedného alebo technického zamerania na Slovensku, z SAV, z SHMÚ, NLC, ŠOP, z ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva životného prostredia a iných organizácií a subjektov.

V čom si môžeme navzájom pomôcť?

Máte nápady a chýbajú vám ľudia, zdroje alebo plochy, kde by sa dali realizovať?

Máte plochu, ktorú by ste chceli využiť na projekt a chcete ho zveriť do odborných rúk? 

Máte záujem sponzorovať projekt, ale chýba vám čas a všetko ostatné?

Ste odborník a chcete sa zapojiť do poradenstva pri projektoch?

Ste občianske združenie, ale nestačia vám kapacity na vaše projekty, prípadne máte naopak ľudí, ale nemáte aktuálne projekty?

Ste firma a máte dobrovoľníkov  a radi by ste im spravili podnetné teambuildingy, na ktoré by radi spomínali?

 

Ak vidíte priestor pre spoluprácu a máte záujem sa s nami skontaktovať, napíšte nám na našu e-mailovú adresu: 

podstromami@gmail.com

bottom of page