top of page

Priority ochrany lesov v okolí Pezinka

Počas spoločného júlového stretnutia v teréne sme riešili niektoré budúce priority na ochranu lesov v okolí Pezinka.
júl 2021

Priority ochrany lesov v okolí Pezinka

Mapovali sme holiny po víchrici spred 10 rokov a ako sa na nich uchytáva nový dorast stromov. Paradoxne, na miestach, ktoré neboli vyžínané od burín, sa tu v skrýši tvorenej veľkými plochami chabzdy už nachádza kvantum mladých bukov, dokonca aj dubov, javorov a jaseňov. A naopak, na miestach, kde sú plochy dosádzané a kosené, je vidno, ako radikálne vyschlo podložie a ako časť dosadených stromčekov už melie z posledného.

Budeme sa o tomto rozprávať s lesníkmi, či sa nedá nechať tieto plochy bez údržby, aby sa pri vyžínaní burín nepoškodili množstvá mladých stromčekov. Navyše ich burina a malinčie chráni pred ožerom zverou.

S entomológom (hmyzológom) sme hľadali, ako vyzerajú stromy, v ktorých žijú fúzače veľké a iný chránený hmyz, čo na prvý pohľad bežný smrteľník na strome nevidí. Niektoré také stromy sme našli bohužiaľ už s bodkami na výrub.
Takže nás čaká prediskutovať s lesníkmi možnosť výmeny týchto stromov za iné, ktoré nehostia chránené druhy hmyzu.

Skontrolovali sme aj hniezda chránených vtákov, ktoré už sú síce prázdne, ale podľa ich okolia sme chceli vidieť, či boli v tejto sezóne obsadené. Našťastie boli, takže aj keď sú niektoré pri turistických chodníkoch, nenechali sa vtáky odradiť a vychovali tu mladé.
V jednej hniezdnej lokalite bolo vlani aj určené ochranné pásmo proti výrubu, ktoré je super, že bolo dodržané. Možno aj vďaka tomu tam jastraby hniezdili aj v tomto roku.

Okrem toho stále mapujeme porasty, kde je plánovaná v najbližších kvartáloch ťažba, či tam neobjavíme ďalšie miesta a stromy, ktorých hodnota pre les predčí hodnotu ich dreva. Aj dnes sme ich našli zopár. Budeme o nich diskutovať s lesníkmi a verím, že nájdeme kompromis, tak ako väčšinou doteraz.

Trošku sa už rozdeľujeme územne a podľa toho, čo je kde potrebné riešiť.

bottom of page