top of page

Prírode blízke lesy aj bezlesie na Duchonke

Zadržiavanie vody v krajine (jazerá, mokrade, rybníky atď.), obnova a výchova
bukových a dubových porastov, štruktúrované porasty, mŕtve drevo v lese, bezzásah, prirodzená
obnova lesa, xerotermy, neprodukčné plochy, lesostepi a riedke dubiny - témy exkurzie a komunikácie na Duchonke.
23.10.2021

Prírode blízke lesy aj bezlesie na Duchonke

Sny sa sem tam plnia ❤️
Včera a dnes sa splnil jeden z mnohých snov o tom, že keď dáte dokopy inteligentných ľudí, síce s rôznym uhlom záujmu o prírodu, tak to vôbec nemusí dopadnúť zle.
Lebo aktuálny stav komunikácie medzi lesníkmi, ŠOP a ochranárskymi združeniami často vyzerá, ako keby neexistovalo nič, čo ich spája, iba milión vecí, ktoré ich rozdeľujú.
Počas piatka a soboty sme si v reálnom teréne prešli veľmi ťažké témy, ktoré dnes rezonujú. A veľmi radi ich zneužívajú rôzne politické živly na rozdúchavanie agresivity.
Šli sme veľmi do hĺbky. Požiadavky ochrany, verzus všetky obmedzenia lesníkov.
Diskusia bola po celý čas na maximálne korektnej, ale aj veľmi konštruktívnej úrovni. Aj neskoro po polnoci, po ochutnávka výborných lokálnych vín sme hrali win win 😉
Spolu veríme, že toto bolo "nulté" stretnutie a začali sme tradíciu, na ktorú nadviažeme aj v budúcom roku.
Vďaka Dušan Mikuš za výbornú exkurziu a super prezentovanie veľmi citlivo obhospodarovaných lesov, Katka Klimová za fantastickú prípravu a celú organizáciu dvojdňovej akcie takmer 30 člennej skupiny do posledných detailov.
A rovnako vďaka všetkým za dokonalú atmosféru a fakt že inteligentnú a odbornú diskusiu Mario Duchon, Pavol Littera, Katarína Devanova, Katka Mikulová, Lukas Zima, Jaromír Šíbl, Ludka Čé, Andrej Boska, Vladislav Marušic, Veronika Koníková, Oka Luki Lukáčová , páni a dáma z ŠOP-iek a páni z viacerých lesných celkov a odštepných závodov.

bottom of page