top of page

Monitoring ťažby v Pezinských lesoch

Počas dvoch uplynulých mesiacov sme podrobne zmonitorovali prebiehajúcu a plánovanú ťažbu pre 3Q roku 2021. Práve v najstarších lesných porastoch pravidelne prebiehajú najväčšie ťažby počas júla až septembra. Je to z toho dôvodu, že v starých stromoch hniezdi vtáctvo a ťažba teda môže začať až po odlete mláďat z hniezd.
30.7.2021

Monitoring ťažby v Pezinských lesoch

Postupne sme pozorne prešli celkovo 20 lesných porastov starších ako 100 rokov o celkovej rozlohe 170 hektárov. Najdôležitejšie bolo, že v žiadnej oblasti ťažby sme nenarazili na výrub holorubným spôsobom, alebo výrub celého pásu lesa.
Všetky stromy na ťažbu sú vyberané a vyznačované jednotlivo tak, aby po ich vyťažení ostal dostatok stromov vekovo aj druhovo rozmanitých a les si zachoval svoje funkcie.

Pri obhliadke porastov sme objavili niektoré porasty, ktoré môžeme považovať za vzorovú starostlivosť o les. Našli sme však aj také, ktoré nás motivujú pokračovať v komunikácii a nadväzovaní spolupráce s lesníkmi k dosiahnutiu cieľa prírodne blízkeho hospodárenia v našom lese a skutočného plánu starostlivosti o les.

ŤAŽBA V MESTSKÝCH LESOCH

Spoločne s členom Zelenej hliadky sme si prešli štyri, vekom veľmi významné dielce mestských lesov. Pozdieľali sme si skúsenosti so spoluprácou s lesným hospodárom, priebeh vyznačovania stromov na dožitie a priebeh plánovanej ťažby.

Tento člen má bohaté znalosti ornitológie, preto plánujeme opätovné stretnutia, ktorých cieľom bude naučiť nás vyhľadávať hniezda a dutiny stromov využívajúce niektorými druhmi vtákov.

bottom of page