top of page

Sadenie vŕbových odrezkov

Genetický materiál z orezu krásnych hlavových vŕb v Zemianskej Olči sme dnes premiestnili ku bobrím hrádzam na sútoku Mahulanky a Viničnianskeho potoka pod Malými Karpatami.
20. marca 2022

Sadenie vŕbových odrezkov

Genetický materiál z orezu krásnych hlavových vŕb v Zemianskej Olči sme dnes premiestnili ku bobrím hrádzam na sútoku Mahulanky a Viničnianskeho potoka pod Malými Karpatami.
Vysadili sme asi 40 dvojíc a asi 10 sólo vŕb.
Dávali sme ich na miesta, kde bolo málo vegetácie....cca do polovice brehov, pretože v tejto časti sú potoky vďaka bobrovi celoročne plné približne po túto úroveň.
Dnes to bolo super prepojenie. Sadili sme Zelená hliadka Pezinok (Vladislav Marušic a Michaela Kuli )..... prišiel nám pomôcť môj manžel.... aj Michal z Mestských lesov Bratislava.... pletivo na ochranu pred bobrom nám zabezpečil a doniesol starosta obce Viničné ...a ešte si rybári od nás zobrali mnoho odrezkov, ktoré oni ešte posadia okolo rybníka.
Hádam sa ujme väčšina z nich 🌿💚🌳. A mohli by nás tým pádom aj donútiť ku dlhovekosti, aby ich mal kto chodiť za pár desaťročí orezávať 😀💪.

bottom of page