top of page

Naše aktivity 2022

Biopásy a biokoridory

Dosádzanie stromčekov popri cyklotrase medzi Viničným a Slovenským Grobom.

Zasa sme so Zelená hliadka Pezinok o kúsok viac zaplnili stromčekmi a kríkmi oba okraje cyklotrasy medzi Grobom a Viničným... Presne 41 ich bolo spolu... Javory, liesky, drienky, bršlen, vtáčí zob....
3.apríla 2022

Biopásy a biokoridory

Sadenie vŕbových odrezkov

Genetický materiál z orezu krásnych hlavových vŕb v Zemianskej Olči sme dnes premiestnili ku bobrím hrádzam na sútoku Mahulanky a Viničnianskeho potoka pod Malými Karpatami.
20. marca 2022

Odchyt sysľov

Odchyt sysľov

Dnes sa nám podarilo odchytiť prvých pár syslíkov, ktoré žijú mimo BA letiska.... Na letisku sú v bezpečí.... Ale tie, čo sa rozhodnú žiť poza ploty, často končia na jeseň zorané v poli...alebo vyrušené traktormi zo spánku, čo už nemusia rozdýchať... Alebo zrazené cyklistami, či autami, čo jazdia okolo letiska...
Teraz sa práve spustil viacročný projekt, kde sa tieto sysle, ktoré žijú práve mimo letiska, odchytávajú....
Budú premiestňované do iných sysľových lokalít, aby boli v bezpečí, ale aj aby spestrili genetiku v tých lokalitách, kde už sysle žijú, ale ich je málo, alebo populácia potrebuje priniesť "novú krv", doslovne 😉-
19.marca 2022

Orezávanie hlavových vŕb

Orezávanie hlavových vŕb

Orezávanie hlavových vŕb je nádherná a užitočná tradícia, vďaka ktorej sa môže život každej vŕby výrazne predĺžiť. Niekoľko desiatok takýchto hlavových vŕb je aj v SEV Dropie v Zemianskej Olči. Včera prebiehalo ich orezávanie. Ideálne sa robí opakovane po cca piatich rokoch.
6. marca 2022

Mokrade v lesoch

Obhliadka lokalít pre vytvorenie mokradí v lesoch

Keď to všetko okolo nás čisto teoreticky dopadne ako tak dobre.... potom sa budem ešte viac tešiť z dnešného spustenia obnovy mokradí a vodozádržných opatrení... ktoré sme dnes naštartovali s Lesmi SR OZ Karpaty....a so ŠOP z CHKO Malé Karpaty.
2. marca 2022

Projekt revitalizácie hydromelioračných kanálov - kanál Prietrž

Obhliadka hotového referenčného úseku hydromelioračného kanála Prietrž

Čistenie melioračneho kanála je v Prietrži na Záhorí ukončené. Chýba ešte dorobiť dočasnú hrádzku, čo sa budeme snažiť urýchliť, kým je tu ešte voda. Prvý dojem je zatiaľ z môjho pohľadu dobrý.
Čistenia ostatných lokalít sú aktuálne pozastavené až do konca vegetačného obdobia.
Medzitým by mala byť spracovaná nová metodika, podľa ktorej by sa čistili už všetky ďalšie kanály.
10. februára 2022

Projekt revitalizácie hydromelioračných kanálov - kanál Prietrž

Kľúčová obhliadka hydromelioračného kanála v Prietrži

Dnes bola, veríme že kľúčová, obhliadka kanála Prietrž, kde sa dočasne pozastavilo na začiatku týždňa jeho čistenie ⚠️⚠️⚠️
Zámerom bolo nájsť skutočne vhodný postup čistenia melioračných kanálov.
Nielen tohoto na Záhorí, ale všetkých kanálov aj v rámci terajšieho projektu čistenia, ale aj všetkých do budúcna... Alebo aspoň nastaviť pilotný dobrý postup, ktorý sa bude ďalej zdokonaľovať.
4. februára 2022

bottom of page