top of page

 

"To, ako ľudia budú zaobchádzať s krajinou,

        predznamená to, ako bude krajina neskôr zaobchádzať

                     s ľudskou spoločnosťou."

 

                                                                                                                                   David Montgomery

 

 

Prírodné prostredie, v ktorom žijeme, sa vyvíjalo milióny rokov. Aj so svojimi zákonitosťami, o ktorých vieme stále ešte veľmi málo.

V posledných desaťročiach, možno storočiach, sme však svojou činnosťou začali naše prostredie významne ovplyvňovať. Tak významne, že hrozí, že by sme ho doterajším spôsobom a tempom mohli čoskoro pretvoriť tak fatálne, až tu nebude možný život v takej podobe, ako sme už tisícročia zvyknutí.

Pozrime sa preto okolo seba. Vnímajme, kde môžeme pomôcť túto degradáciu ak nie zastaviť, tak aspoň spomaliť tak, aby sa príroda dokázala regenerovať.

Hľadajme spoločné cesty spolu so všetkými, ktorí majú veľký dosah na všetko živé, čo nás obklopuje. Či už sú to lesníci, poľnohospodári, poľovníci, rybári, obce, developeri a všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom menia a ovplyvňujú našu krajinu.

Každý z nás ľudí má možnosť skúsiť uchrániť niečo. Niekto mokraď, niekto lúku, niekto alej, niekto les, spolu so všetkým živým, čo tam žije a môže žiť.

Spojme sa a oživme to tu.

 

Tak, aby sme raz vedeli, že sme spravili všetko, čo sme pre našu krajinu mohli.

        A ostatné za nás spraví príroda.

Limbach 5.JPG

Čo v občianskej enviro iniciatíve Pod stromami robíme?

Spájame

odborníkov a laikov, aktívnych v oblasti ochrany prírody a krajiny v regióne Malých Karpát, ale aj za jeho hranicami.

Hľadáme

riešenia projektov s odborníkmi z rôznych škôl prírodovedného a technického zamerania  na Slovensku i v zahraničí.

Pomáhame

získavať zdroje, prepájať organizácie aj jednotlivcov, meniť legislatívu, tvoriť konkrétne projekty.

Konzultujeme 

možnosti a postupy s odborníkmi z Lesy SR,  SAV,  SHMÚ, NLC, ŠOP, MPRV SR, MŽP SR a iných organizácií a subjektov.

Spolupracujeme

s Občianskymi združeniami BROZ, Zelená hliadka Pezinok, Človek a krajina, Cyklokoalícia, Sloboda pohybu, Geopark Malé Karpaty, Slovenská ornitologická spoločnosť, WWF Slovakia a i. 

Pripravujeme

nové aktivity a projekty, o ktorých sa môžete dočítať v sekcií

V čom sa angažujeme

     Našli ste priestor pre možnú vzájomnú spoluprácu?

Kontaktujte nás

Vyberte možnosť

Ďakujeme za Vašu správu, po jej obdržaní vás budeme kontaktovať, Tím OEI Pod stromami  

bottom of page