Prírodné prostredie, v ktorom žijeme, sa vyvíjalo milióny rokov.

Aj so svojimi zákonitosťami, o ktorých vieme stále veľmi málo.

V posledných desaťročiach, možno storočiach, sme začali naše prostredie významne ovplyvňovať.

Tak významne, že hrozí, že by sme ho doterajším spôsobom a tempom mohli čoskoro pretvoriť tak fatálne, až tu nebude možný život.

 

Pozrime sa preto okolo seba. A vnímajme, kde môžeme pomôcť túto degradáciu ak nie zastaviť, tak aspoň spomaliť tak, aby sa príroda dokázala regenerovať.

 

Hľadajme spoločné cesty spolu so všetkými, ktorí majú veľký dosah na všetko živé, čo nás obklopuje. Či už sú to lesníci, poľnohospodári, developeri, poľovníci.

 

Každý z nás má možnosť skúsiť uchrániť niečo.

Niekto mokraď, niekto lúku, niekto alej, niekto les, spolu so všetkým živým, čo tam žije a môže žiť.

 

Spojme sa a oživme to tu.

Tak, aby sme raz vedeli, že sme spravili všetko, čo sme mohli.

A ostatné za nás spraví príroda.

strom_edited.jpg

SKONTAKTUJTE SA S NAMI

       

My sme už začali

Rozhovory o našich aktivitách pre Rádio Regina západ: 

Stromy na dožitie         https://lnk.sk/jw02

Pohodlní turisti            https://lnk.sk/hkno

Mokrade Malých Karpát  https://lnk.sk/suyt

 

fuzac alpsky EXPORT.png
logo pod stromami zelene BEZ POZADIA.png

Sme zoskupenie pozostávajúce z odborníkov a laikov aktívnych v oblasti ochrany našej prírody v regióne Malých Karpát.

Ak máte záujem skontaktovať sa s nami, napíšte nám na e-mailovú adresu: 

podstromami@gmail.com